Jak utrzymać i utrzymać codzienne użytkowanie U-drill, aby przedłużyć jego żywotność???

May 17, 2023

najnowsze wiadomości o firmie Jak utrzymać i utrzymać codzienne użytkowanie U-drill, aby przedłużyć jego żywotność???

1. Podczas wiercenia części stalowych należy zapewnić wystarczające chłodzenie i używać chłodziwa do metalu.

2. Dobra sztywność żerdzi wiertniczej i prześwit między szynami prowadzącymi mogą poprawić dokładność wiercenia i żywotność wiertła.

3. Należy zapewnić płaskość i czystość między gniazdem magnetycznym a obrabianym przedmiotem.

4. Podczas wiercenia cienkich blach przedmiot obrabiany powinien być wzmocniony, a podczas wiercenia dużych elementów należy zapewnić stabilność przedmiotu obrabianego.

5. Na początku i na końcu wiercenia należy zmniejszyć posuw o 1/3.

6. W przypadku materiałów z dużą ilością drobnego proszku podczas wiercenia, takich jak żeliwo, odlew miedziany itp., zamiast chłodziwa można użyć sprężonego powietrza w celu ułatwienia usuwania wiórów.

7. Usuń opiłki żelaza owinięte wokół korpusu wiertła w odpowiednim czasie, aby zapewnić płynne usuwanie wiórów.